Typografi

Typografi
Typografi er måten vi arrangerer bokstavene på. Typografi skal få frem både budskapet og personligheten.

Det handler om å finne den rette sammensetningen av alle typografiens små detaljer: fonten, snittet på fonten (kursiv, bold, condensed etc.), linjeavstanden, innrykk, spalter og paragrafer ... Og som alt annet som lever – luft er livsviktig! Vi grupperer fonter i mange kategorier, likevel er dagens to hovedkategorier Sans og Sans-serif. Sans-serif er Groteske fonter – det er det gamle navnet for denne typer fonter. De har ikke seriffer – kun hårstrek og grunnstrek. Serif, derimot, har seriffer. Typiske Sans-serif-fonter er Arial og Helvetica, mens Times og Garamond er typiske Serif-fonter.

  • Font: Bokstavdesignet (fontfamilien) som Helvetica og Times
  • Snitt: Alle variantene av fonten (fontfamilien) som kursiv, bold, light
  • Linjeavstand: Her gjelder det å gi bokstavene akkurat nok luft til at de henger sammen, men ikke slåss om plassen. For lite luft gjør teksten uleselig, og for mye kan lage elver
  • Innrykk: Kan starte en paragraf eller rydde i en liste
  • Spalter: Tekst inndelt i kolonner
  • Paragrafer: Inndeling av teksten; overskrift, ingress og brødtekst

Kundecaser


Usikker på hva du og bedriften din trenger?
La deg inspirere av våre kundecaser.


Tips og ideer


Hva er egentlig en stanse? Hvilken oppløsning trenger man på store formater? Kanskje lurer du på hvordan man legger et dokument utfallende, eller er usikker på om bildene skal sendes til trykk som CMYK eller RGB? Få svaret her.