Typografi

Typografi
Typografi er måten vi arrangerer bokstavene på. Typografi skal få frem både budskapet og personligheten.

Det handler om å finne den rette sammensetningen av alle typografiens små detaljer: fonten, snittet på fonten (kursiv, bold, condensed etc.), linjeavstanden, innrykk, spalter og paragrafer ... Og som alt annet som lever – luft er livsviktig! Vi grupperer fonter i mange kategorier, likevel er dagens to hovedkategorier Sans og Sans-serif. Sans-serif er Groteske fonter – det er det gamle navnet for denne typer fonter. De har ikke seriffer – kun hårstrek og grunnstrek. Serif, derimot, har seriffer. Typiske Sans-serif-fonter er Arial og Helvetica, mens Times og Garamond er typiske Serif-fonter.

  • Font: Bokstavdesignet (fontfamilien) som Helvetica og Times
  • Snitt: Alle variantene av fonten (fontfamilien) som kursiv, bold, light
  • Linjeavstand: Her gjelder det å gi bokstavene akkurat nok luft til at de henger sammen, men ikke slåss om plassen. For lite luft gjør teksten uleselig, og for mye kan lage elver
  • Innrykk: Kan starte en paragraf eller rydde i en liste
  • Spalter: Tekst inndelt i kolonner
  • Paragrafer: Inndeling av teksten; overskrift, ingress og brødtekst