Fonter

Fonter
Sender du avgårde et dokument uten fontfilen, så velger den neste maskinen en substituttfont fritt etter hukommelsen.

Du kan ha flaks – at mottakeren har samme fontfil på sin maskin – men stort sett så har du ikke så flaks og det som da skjer er at bokstavene forrykker seg med diverse uheldige utfall. Heldigvis så pakker PDF-filer med fonter dersom programmet får beskjed om det. Sender du andre filformater enn PDF – så legg ved font-filen.

Du kan teste og kjøpe fonter både hos Dafont og Myfonts. Begge nettsteder tilbyr veiledning i forhold til trender, fonttype og bruksområde (print eller web).