Er du helt A4?

A-formater
Helt A4? Bli sikker på A-formatene! De aller fleste steder i verden benytter seg av ISO-standarden og A-formatet.

A4 har blitt et begrep som favner det mest normale av det normale. Høyde og bredde har hele tiden samme forhold i A-formatene selv om formatet halveres. Høyde- og breddeforholdet tilsvarer kvadratroten av 2, eller 1,41, eller hypotenusen i en 90° likebeint trekant, eller ... osv ...

Våre mest brukte A-formater strekker seg fra A0 (841×1189 mm, tilsvarende 1 m²) som er størst og brettes/deles på midten gang etter gang til du er på A4, A5, A6 eller enda mindre. A4 (210x297 mm) er standard for brevark og hjemmeskrivere; A6 (105x148 mm) er typisk postkortstørrelse.

A-formater