Lærebok i bygging av kontaktledningsanlegg Del 1
Lærebok i bygging av kontaktledningsanlegg Del 2
Lærebok Banemontør