Samfunnsansvar

Kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere stiller økende krav til at våre produkter og tjenester skal leve opp til etiske, sosiale eller miljømessige standarder. Allkopi ønsker å fremstå som en seriøs aktør og ta samfunnsansvar. Vi jobber aktiv mot å ha en bærekraftig produksjon. Allkopi har utarbeidet en egen innkjøpsveileder for lokale og sentrale avtaler som omhandler miljø og samfunnsansvar. Vi stiller miljøkrav til våre leverandører. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende sosiale og etiske krav i sin egen virksomhet og i leverandørkjeden. Leverandørene må signere på en egenerklæring på samfunnsansvar før en avtale kan inngås sentralt og lokalt på hver avdeling.

MILJØFYRTÅRN

I dag er alle Allkopis avdelinger godkjent som Miljøfyrtårn. Det å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører hver år tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

SVANEMERKET

Allkopi bestreber på å veilede kundene til å velge trykksaker produsert med miljøvennlig papir og materiale. Våre papirleverandører leverer mye papir som er godkjent av Stiftelsen Miljømerket i Norge, Miljømerket Svanen. Det finnes derimot et antall ulike internasjonale miljømerkinger og mange utenlandske papirprodusenter benytter seg derfor av andre men tilsvarende gode typer godkjenninger. Vår avdeling i Hans Møller Gasmanns vei 9 er godkjent med lisens som leverandør av trykksaker med Svanemerket. Denne avdelingen er også sertifisert til ISO 9001:2008.

GRØNT PUNKT

Allkopi er aktivt medlem av Grønt Punkt og betaler vederlag for emballasjen som benyttes.

TRANSPORT

25% av våre budbiler er per dato elektriske og de øvrige budbilene er også moderne og miljøvennlige med lave CO2 utslipp.

HMS og AMU

Allkopi har et etablert og velfungerende HMS – system som praktiseres sentralt og i hver avdeling. Alle Allkopis avdelinger deltar årlig med gjennomgang av rutiner og utarbeider egne handlingsplaner. Det er laget interne prosedyrer for helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.
Arbeidsmiljøutvalg og verneombudsordning er godt forankret i Allkopi.
Allkopi har en aktivitetsplan som dekker årlig gjennomføring av vernerunder og AMU møter.

Allkopi AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Nyhetsbrev

Motta nyheter og gode tilbud på e-post
gjennom vår eDM- tjeneste.